Hana P. Minehava

Jsem architektka žijící v Kopřivnici, která pověsila řemeslo na hřebík. Během studií jsem navštěvovala kurzy kresby u MgA. Libora Novotného, Ph.D.
nebo kompozici u Mgr. Věry Kubicové. Žila jsem pak skoro dva roky v Německu v Hamburku, kde jsem svůj um dále rozvíjela ve výtvarném ateliéru Zeichnenzimmer u docentky Judith Riemeier, která mě naučila mimo jiné především trpělivosti a dodala mi energii a odvahu skutečně dělat, po čem toužím.

I am an architect living in Kopřivnice who hung the craft on a nail. During my studies, I attended drawing courses by MgA. Libor Novotný, Ph.D. or composition with Mgr. Věra Kubicová. Then I lived for nearly two years in Germany in Hamburg, where I further developed my art in the Zeichnenzimmer art studio with Associate Professor Judith Riemeier, who taught me, among other things, patience and gave me the energy and courage to really do what I want.