Všechna moje já // All of myself

2017 – 2020

Tato série začala vznikat v Hamburku v roce 2017 a dokončená byla v Kopřivnici v roce 2020. Jedná se o soubor velkoformátových pláten, ve kterém mluvím, bojuji a vyrovnávám se především sama se sebou. Jedině tak mohla na svět přijít Minehava ona Šťastná chvíle. Tato série mi pomohla ke skutečnému pochopení sebe sama a dodala mi odhodlání pokračovat v tvorbě dál. Jsem teď sice na úplném začátku, ale na ty se pak rádo a dobře vzpomíná.

This series began in Hamburg in 2017 and was completed in Kopřivnice in 2020. It is a set of large-format canvases, in which I talk, fight and deal with myself. Only in this way could Minehava, the Happy Moment, be born. This series helped me to truly understand myself and gave me the determination to continue creating. I’m at the very beginning now, but they are fondly and well remembered.

Kontaktní formulář//Contact form: